Одесский центр психофизиологической экспертизы

Сертифіковані методики

Методики, що використовуються для проведення обстежень у нашому Центрі, засновані на фундаментфльних дослідженнях та новітніх досягненнях у галузі професійного психофізіологічного тестування. По суті та складу застосовуваних тестових методів вони є комплексними системами поглибленого дослідження та оцінки індивідуально-психологічних особливостей обстежуваного стосовно його професійних обов'язків та здібностей, необхідних для виконання функціональних операцій, пов'язаних з ризиками, які існують на підприємствах підвищеної індустріальної небезпеки. Ми застосовуємо методики, що успішно пройшли сертифікацію-тобто оцінку ступеня їх надійності, валідності, достовірності (захищеності від фальсифікацій) і репрезентативності тестових норм (для тестових методик). Основу системи застосовуваної під час тестування працівників підприємств підвищеної небезпеки становить “Програмний ТЕСТОВИЙ КОМПЛЕКС для професійного психофізіологічного відбору фахівців, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою” – програмне забезпечення розроблене та схвалене у ЦПФЄ ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці». Цю методику доповнено спеціалізованою програмою створеної для комплексного психофізіологічного тестування працівників морського флоту- автоматизованою комп'ютерною системою "Мортест". У процесі тестування можуть застосовуватися уточнюючі методики та додаткові обстеження спрямовані на визначення професійної придатності та виявлення прихованих відхилень від психофізіологічних вимог, що пред'являються до кандидатів певних професій.

Вул. Маловського 10, Одеса 65006, Україна. Тел.: +380 505030519 Електронна адреса: e.v.chernenko@ukr.net

Сучасний підхід

Психофізіологічне обстеження включає психологічне тестування з використанням новітніх комп'ютерних програм, а також індивідуальну бесіду медичного психолога з обстежуваним. Залежно від обсягу дослідження, психофізіологічне тестування триває в середньому від 1 до 2 годин. Обстеження починається зі вступної бесенди та збору психологічного анамнезу, вимірювання ЧСС та АТ, визначення вестибулярної стійкості та можливої ​​наявності функціональних чи органічних порушень. Проводяться загальносистемні та спеціальні психофізіологічні тести для об'єктивної оцінки показників пам'яті, уваги, швидкості реакції та інших елементів інтелектуальних та когнітивних функцій, які потрібні при виконанні конкретних обов'язків у обраному полі діяльності. Залежно від вимог роботодавцем, що пред'являються, проводиться тестування з використанням спеціалізованих комп'ютерних програм. Обстежуваному пропонується відповісти на низку питань і виконати завдання, які програма включає для нього в необхідній послідовності. Висновки та визначення за результатами тестування формуються програмою без участі оператора, вони доповнюються відомостями зібраними лікарем-психофізіологом у процесі тестової частини обстеження. За підсумком проведеного ПФО підприємство або організація Замовника отримує від Центру Психофізіологічного Тестування довідку та протокол установлкнного зразка за кожним конкретним працівником у день обстеження або під час погодженого із замовником.

Відгуки